ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 W KIELCACH
im. Janusza Kusocińskiego
Strona szkoły pod nowym adresem: www.zsonr16kielce.pl

Copyright 2012 ZSO Nr16 Kielce